VELKÝ MILNÍK V DAROVÁNÍ JÍDLA: DÍKY NOVÉ LEGISLATIVĚ

VELKÝ MILNÍK V DAROVÁNÍ JÍDLA: DÍKY NOVÉ LEGISLATIVĚ

23.05.2023 Jana Čiháková

Zachraň jídlo, nezisková organizace zabývající se bojem proti plýtvání potravinami, nedávno dosáhla dalšího významného milníku. Její projekt Zachraň oběd překonal hranici 20 000 darovaných pokrmů, čímž se podařilo zachránit a efektivně využít tisíce kilogramů vařených pokrmů z firemních jídelen. Navíc po několikaleté snaze vešla v platnost nová vyhláška Ministerstva zemědělství, která umožňuje darování pokrmů zchlazených nebo zmrazených na konci výdejní doby. Tato změna usnadní darování.

Projekt Zachraň oběd od března 2022 cílí na záchranu hotových jídel, která by jinak skončila v koši. Pokrmy, které zbydou ve firemních kantýnách po skončení výdejní doby, vyzvedne kurýr a neprodleně je převeze do charitativních organizací, kde jsou rozdány potřebným. Mezi ně patří matky samoživitelky, senioři, lidé žijící s postižením a lidé bez domova. Tam, kde je to možné, se organizace snaží motivovat své klienty, aby si jídla vyzvedávali sami pěšky.

“Uplynulý rok nám přinesl velké výzvy. V samém začátku jsme museli velmi přesvědčivě argumentovat jak na stranu darujících jídelen, tak i charitativních organizací, proč se do projektu zapojit, a prolamovat bariéry strachu, které okolo darování teplého jídla panovaly,” uvedla ředitelka spolku Zachraň jídlo, Michaela Číhalíková.

S velkými hráči, kteří se do projektu v průběhu času zapojili, vstoupila do projektu i důvěra ostatních firem a tak se počet zapojených gastroprovozů začíná rozvíjet samospádem. Od března 2022 se do boje proti plýtvání potravinami přidali již tito provozovatelé: Delirest a Primirest, Fresh Point, Olive Food a Zátiší Group. Od března 2023 mají přístup k plnohodnotnému jídlu i mimopražští klienti Českého červeného kříže Beroun, do kterého daruje Primirest z berounského gymnázia. Projekt Zachraň oběd tak začíná pozvolna naplňovat svoji dlouhodobou vizi, ve které je darování běžnou praxí v celé České republice.

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

VE SLENCE VÍNA JE VÍCE ALKOHOLU NEŽ V PANÁKU VODKY: VĚDĚLI JSTE TO?

25.05.2023 | Věděli jste, že sklenka vína či velké pivo obsahuje více alkoholu než panák vodky? Devět z deseti Čechů by to správně netiplo. Láhev vodky sice obsahuje 40 % alkoholu, ale pije se po panácích. Více než nad procenty je potřeba přemýšlet nad množstvím, které vypijete.

SKYR, ANEBO BÍLÝ JOGURT? USNADNÍME VÁM ROZHODOVÁNÍ

31.05.2023 | U klasických bílých jogurtů se obsah bílkovin pohybuje kolem 3 až 4 gramů/100 ml. Někteří výrobci mohou obsah bílkovin navyšovat přidáním mléčné bílkoviny. Právě obsah bílkovin je hlavním ukazatelem, ve kterém se klasické bílé jogurty odlišují od skyru. Právě ten jejich množstvím bezesporu vyniká.

KRÁSNO LETOS SLAVÍ 30. VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ

30.05.2023 | Historie rodinného podniku sahá až do roku 1855, kdy Valašský rod Pilčíků započal svou cestu v řeznickém řemeslu. Majitel firmy MP Krásno Karel Pilčík zastupuje již pátou generaci řezníků. Své nadšení a zkušenosti, které zdědil především od svého otce a strýce, dál předává i svým dětem - synovi Karlovi mladšímu a dceři Pavlíně, kteří se zapojili do rodinné tradice a pokračují v jejím zachování.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.