VĚDCI: PŮDA JE PLNÁ PESTICIDŮ, ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI ZA TO ALE NEMOHOU

VĚDCI: PŮDA JE PLNÁ PESTICIDŮ, ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI ZA TO ALE NEMOHOU

08.04.2024 MENDELU

Výsledky ukázaly, že v zemědělsky využívané krajině se koncentruje a šíří poměrně velké množství pesticidů, z nichž některé mohou mít významný dopad na biologickou rozmanitost a zároveň jsou výrazně rizikové i pro člověka. Z velké části se ovšem nejednalo o látky aplikované samotnými farmáři.

Výzkumný tým Lesnické a dřevařské fakulty se zaměřil na problematiku rozšíření pesticidů v potravních sítích různých typů zemědělských plodin pěstovaných na jižní Moravě a ve středních Čechách. Díky úzké spolupráci se subjekty hospodařícími v těchto regionech mohli autoři studie porovnat látky, které objevili v analyzovaných skupinách – půda, rostliny, hlodavci, pavouci – s látkami, které byly v dotčených lokalitách za poslední čtyři roky aplikovány.

Nález rozmanitého spektra látek, které zemědělci na svých pozemcích neaplikovali, si vědci vysvětlují přenosem z okolní krajiny a následnou akumulací v rozsáhlejších potravních sítích. „Při porovnání různých typů pesticidů jsme zjistili, že koncentrace insekticidů určených k potlačení hmyzích škůdců a fungicidů používaných proti houbovým patogenům obecně stoupají s trofickou úrovní. Tento trend naznačuje, že tyto látky se hromadí napříč potravními řetězci, což je projev bioakumulace,“ popsal možný pohyb zdraví škodlivých látek v potravních řetězcích Radek Michalko.

Za alarmující vědci považují nalezení pesticidních látek, které nebyly nikdy schváleny pro využití v zemědělství a lesnictví nebo jsou již několik let v Evropské unii zařazeny mezi zakázané látky. „Výskyt těchto látek lze vysvětlit jejich schopností dlouho přetrvávat v životním prostředí, ale vyloučit nemůžeme ani možnou nelegální aplikaci a používání falšovaných agrochemikálií. Tady se ale dostáváme do roviny spekulací,“ nastínil Ondřej Košulič.

VYSOCE TOXICKÝ KARBOFURAN 

Odborníci poukázali například na zjištěný a výrazně nebezpečný karbofuran a jeho metabolity, které jsou silně jedovaté i pro obratlovce a které byly pravidelně zjišťovány u hlodavců a pavouků na většině pěstovaných trvalých a jednoletých plodinách během dvou po sobě jdoucích roků, kdy sběr vzorků probíhal.

„V České republice dochází každý rok k úmrtím dravých ptáků způsobených karbofurany, ta jsou často způsobená přímým pozřením těchto látek prostřednictvím otrávených návnad,“ připomněl Košulič.

Vědci detekovali také rezidua silně toxického insekticidu methoxychloru, který je v Evropě zakázán od roku 2002. „Tato látka je známá svou bioakumulací a perzistencí v ekosystémech s výrazně negativními účinky na necílové organismy, jako je užitečný hmyz a různé skupiny obratlovců. Ve velmi vysoké míře byla také detekována fungicidní látka pyrametostrobin, která nikdy nebyla registrována pro evropský trh s přípravky na ochranu rostlin. Toto zjištění také naznačuje, že tyto látky jsou možná nelegálně dováženy a prodávány ze zemí, kde jsou běžně používány jako strobilurinový fungicid k boji proti houbovým chorobám,“ ukončil výčet nebezpečných zjištěných látek Michalko.

„Domníváme se, že je nezbytné zaměřit se na celkové snižování rizikových látek, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí a necílové druhy svou perzistencí, transportem a bioakumulací v potravních sítích v zemědělsko-lesní krajině České republiky s ohledem na trvale udržitelné hospodaření a zdraví člověka,“ shrnul téma Košulič.  

Dvouletá studie vznikla v rámci společného projektu s Výzkumným ústavem organických syntéz. „Vliv přípravků na ochranu rostlin na necílové druhy živočichů a regulace používání rizikových přípravků v zemědělství“ a byla finančně podpořena Technologickou agenturou České republiky (program BETA2). Na projekt nyní navazuje výzkumná spolupráce s Jakubem Hofmanem z výzkumného centra RECETOX na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Výsledky studie publikoval prestižní odborný časopis Agronomy for Sustainable Development.

Radek Michalko z Ústavu ekologie lesa a Ondřej Košulič z Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU spolupracovali s Výzkumným ústavem organických syntéz a výzkumným centrem RECETOX Masarykovy univerzity.

Mohlo by vás zajímat

STÍN NAD BUDOUCNOSTÍ OLIVOVÉHO OLEJE: TRANSFORMACE V ODVĚTVÍ

06.05.2024 | Výrobci olivového oleje čelí jednomu z nejsložitějších období v historii. Zpravodajskému serveru CNBC to řekl největší producent olivového oleje na světě, španělská společnost Deoleo. Na vině je změna klimatu, prudký růst cen, vysoké úrokové sazby a vysoká inflace. Odvětví proto podle něj musí projít hlubokou transformací.

ŽÁDNÉ NÍZKÉ ODMĚNY! VÁCLAVÁK "ZAPLAVILI" PROTESTUJÍCÍ KURÝŘI, BYLO JICH 15

22.04.2024 | Nespokojení kurýři ze společností Wolt a foodora dnes dopoledne protestovali na Václavském náměstí v Praze proti snížení odměňování po zavedení systému takzvaných dynamických odměn. Protestu se podle zpravodajky ČTK zúčastnilo přibližně 15 nespokojených kurýrů, podepisovali na něm petici. Organizátoři se kvůli nízké účasti rozhodli zrušit nahlášený pochod do sídel Woltu a foodory, kde měli představitelům obou platforem předat své požadavky.

FRANCIE HLÁSÍ REKORD: BAGETA JE VĚTŠÍ NEŽ MRAKODRAP

06.05.2024 | Francouzští pekaři v neděli upekli nejdelší bagetu na světě a překonali tak rekord, který dosud v Guinnessově knize rekordů drželi Italové. Bageta, kterou vytvořili na okraji Paříže v obci Suresnes měřila 140,5 metru. Informoval o tom dnes server BBC.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

202406a

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.