ZAMĚŘTE SVOU POZORNOST NA OCENĚNÉ POTRAVINY!

ZAMĚŘTE SVOU POZORNOST NA OCENĚNÉ POTRAVINY!

19.01.2022 Jana Čiháková

Potravinářská komora ČR již od roku 2014 vyhlašuje „Cenu Potravinářské komory o nej- lepší potravinářský inovativní výrobek“ a to pro všechny potravinářské komodity.

Česká technologická platforma pro potraviny, organizační součást PK ČR tak podporuje transfer výsledků potravinářského výzkumu a vývoje do praxe a zavádění inovací s důra- zem na kvalitní české potraviny. Potravinářská komora ČR a Česká technologická platforma pro potraviny dlouhodobě usilují o zvýšení kvality českých potravin a posílení konkuren- ceschopnosti českých potravinářských výrob- ců. Tato soutěž je plně v souladu s prioritami zvýšení podílu kvalitních českých výrobků na tuzemském trhu a nárůstu vývozu produktů  s vysokou přidanou hodnotou.


Pokud se podíváme na druhy inovací v po
travinářství, můžeme definovat tři kategorie inovací:
a) výrobkové,
b) procesní,

c) kombinované.

Výrobkové inovace se zaměřují na vytvoření zcela nových výrobků nebo zlepšování vlast- ností výrobků stávajících a s tím související uspokojování nových potřeb (sem bychom mohli zařadit funkční potraviny).

Procesní inovace se oproti tomu obvykle zaměřují na snížení materiálové spotřeby, zlepšení pracovních podmínek, snížení energetické potřeby, snížení zmetkovosti či poklesu výrobních nákladů. Z ekonomického pohledu lze cíle procesních inovací defino- vat jako inovace, které snižují náklady nebo zvyšují přidanou hodnotu.

Kombinované inovace jsou pak velmi častou kombinací obou předešlých variant, kdy za účelem výroby nového produktu je třeba inovovat i samotné výrobní technologie.

JEŠTĚ LEPŠÍ RECEPTURY

V posledních letech pod vlivem aktuálních názorů odborníků na výživu dochází ke změnám receptur řady výrobků a to jak snižování obsahu rizikových živin (tuky, cukry, sůl), tak obohacování potravin o vlákninu, bílkoviny, nenasycené mastné kyseliny, minerální látky, stopové prvky, vitaminy a další látky se zdra- votním benefitem pro spotřebitele. Úpravy receptur je nutné provádět postupně tak, aby spotřebitel danou změnu akceptoval. Razantní změny receptur se může výrazně projevit v senzorických vlastnostech produktu a spo- třebitel pak takový výrobek odmítá.

Oblast inovací v soutěži PK ČR je rozdělena do tří kategorií a výrobce si může vybrat, do které kategorie jeho inovace spadá. Uvedené oblasti inovací a jejich podkategorie jsou určitým vodítkem, výčet není úplný a připouští se i další nevyjmenované možnosti. Výrobce v přihlášce uvede, v čem je výrobek inovativní a popíše, jak výrobek jím uvedenou inovaci splňuje.

Vodítka pro hodnocení výrobků přihlášených do soutěže

A) BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

1. Díky novému přístupu k systému řízení při výrobě nebo distribuci je lépe zajištěna bezpečnost hotového výrobku (například zlepšením komunikace v rámci systému sledovatelnosti – online dostupnost informa- cí o výrobcích, nový přístup ke kontrole při výrobě, nové at-line nebo online analytické postupy, zlepšení systému zajištění hygieny při výrobním procesu apod.).

2. Použití aktivních nebo inteligentních obalových prvků (například antimikrobiální obaly, obaly s informativní funkcí, balení do ochranné atmosféry apod.).

3. Inovované procesy výroby, které snižují riziko vzniku kontaminantů nebo pomáhají odstranit kontaminanty během výrobního procesu (například snížení obsahu procesních kontaminantů, snížení rizika růstu patogenní mikroflóry – úprava receptury a ověření, že výrobek nepatří mezi výrobky podporující růst Listerie monocytogenes apod.).

4. Potraviny ojedinělé díky místu provenience (je třeba doložit, že místo provenience nebo lokálně používaný způsob výroby má vliv na vlastnosti produktu).

5. Způsob zpracování potraviny s vysokou přidanou hodnotou (např. dlouho zrající sýry, fermentované masné výrobky apod.).

6. Netradiční receptura výrobku (použití ne- tradiční složky vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny (například trvanlivost,

senzorické vlastnosti, skladovatelnost za růz- ných podmínek apod.), změna poměru složek).

7. Neobvyklý způsob zpracování vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny.

B) REFORMULACE ROKU

1. Potraviny, u kterých byl snížen obsah cuk- rů, tuku anebo soli.

2. Potraviny, u kterých byl snížena energetic- ká hodnota.

3. Potraviny, u kterých byla změněna skladba mastných kyselin, např. snížení nebo odstra- nění transmastných kyselin, snížení podílu nasycených mastných kyselin, atd.

4. Potraviny, u kterých díky způsobu zpracování zůstávají zachovány dobré výživové vlastnosti surovin (např.: vitaminy, minerální látky, vláknina), případně u kterých byl zlepšen obsah obohacením či navýšením obsahu určité živiny nebo složky bohaté na danou živinu (např. navýšení obsahu vlákniny, bílkovin atd.)

5. Potraviny, které obsahují látky s pozitivním vlivem na lidské zdraví (schválené zdravotní tvrzení).

C) POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU

Pro tuto kategorii nejsou definována vodítka a při jejich hodnocení se uplatní požadavky platných právních předpisů.

Vítězné společnosti mohou na oceněných výrobcích používat podle kategorie „Inovace roku“ nebo „Reformulace roku“ a to jak na obalech potravin pro usnadnění orientace spotřebitelům, tak na svých webových strán- kách, propagačních materiálech, obecně pro marketingové účely.

OCENĚNÉ VÝROBKY NAJDETE ZDE

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

OBRAŤTE A POCHUTNEJTE SI: SLANÝ RAJČATOVÝ KOLÁČ

05.10.2022 | Že musí být koláč vždy jen sladký? To přece nemusí být pravda. Tento slaný ze špaldové mouky je lehký a skvěle poslouží jako chutná obměna večeře! Stačí ho jen obrátit a pak už si ho můžete jen vychutnat!

NA TRHU JE PIZZA Z ŘAS - DÁTE SI?

01.07.2022 | Pizza Natura představuje svou zelenou pizzu, která je z celého portfolia nejzdravější. Co je zelené je přeci zdravé. Pizza Super Green obsahuje pouze 37% bezlepkové mouky. Vše ostatní je jen zelenina, sinice spirulina a řasa chlorella. Její zdraví prospěšné hodnoty jsou unikátní, a proto nesmí chybět ve zdravé pizze.

KROKETY JEN Z BRAMBOR? A CO ZKUSIT BROKOLICOVÉ?

29.09.2022 | Bramborové krokety jsou klasika, která potěší. Nemusíte se omezovat ale jen na tento druh zeleniny. Brokolicové krokety vás překvapí svou výtečnou chutí a obsahují i méně kalorií.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.