testy  

Testovali jsme slunečnicové oleje

Testovali jsme slunečnicové oleje

30.01.2013 VŠCHT

Slunečnicový olej je jedním z velmi oblíbených stolních olejů. Důvodem je jeho cenová dostupnost a neutrální chuť. Olej se získává ze semen slunečnice roční, která je plodinou teplé části mírného pásma.

Dnes se slunečnicový olej vyrábí především na Ukrajině, v jihovýchodním Rusku, ve Francii a zemích jihovýchodní Evropy. Celkově se slunečnicový olej s roční světovou produkcí 14,2 milionů tun řadí na čtvrté místo v jedlých olejích, hned za palmový, sojový a řepkový.

Na trhu se uplatňuje především tradiční slunečnicový olej rafinovaný. Ten by se měl v kuchyni používat jako salátový olej, případně na krátkodobou tepelnou úpravu pokrmů smažením, dušením či pečením. V potravinářských výrobách je kapalnou složkou tukových násad margarínů a pokrmových tuků a slouží i k výrobě majonéz. Slunečnice byla, stejně jako řada jiných rostlin poskytujících oleje s vysokým obsahem linolové kyseliny, vyšlechtěna pro produkci oleje s vysokým obsahem olejové kyseliny (až 85 %). Takový olej má vysokou oxidační stabilitu, takže je vhodný pro výrobu fritovacích olejů. Slunečnicový olej panenský (surový) je spíše olejovou specialitou vhodnou především na saláty, kde vynikne jeho lehce oříšková chuť.

olej

Složení slunečnicového oleje

Slunečnicový olej obsahuje nasycené mastné kyseliny, kterými jsou palmitová (6,5 %) a stearová kyselina (5 %) a dále nenasycenou olejovou kyselinu (tradiční oleje 24 %, vyšlechtěné „high oleic“ odrůdy až 85 %) a především polyenovou linolovou kyselinu (tradiční 63 oleje %, vyšlechtěné „high oleic“ odrůdy jen 8 %). Obsah linolenové kyseliny je zanedbatelný a nepřesahuje 0,3 % z celkových mastných kyselin. Významný je obsah vitaminu E, jehož obsahují více oleje panenské (270 – 1240 mg/kg), méně pak oleje rafinované (270 – 900 mg/kg). 

Tuky mohou mít v lidské výživě významnou pozitivní, ale i negativní úlohu. Záleží na množství přijatého tuku a jeho složení. Složení mastných kyselin přijatého tuku hraje významnou roli v prevenci řady onemocnění, především onemocnění srdce a cév. Podle současných znalostí má složení mastných kyselin významnější roli než množství přijatého cholesterolu, a proto je nutné složení mastných kyselin přijímaných tuků věnovat pozornost. Jednoznačně nejrizikovější skupinou jsou trans-nenasycené mastné kyseliny, které zapříčiňují zejména vznik nemocí srdce a cév a diabetu II. typu. Druhou skupinou s negativním dopadem na lidské zdraví jsou nasycené mastné kyseliny, jejichž příjem bychom měli také omezovat. Nejnovější Výživová doporučení formulovaná Americkým ministerstvem zemědělství (USDA) kladou na snížení příjmu nasycených mastných kyselin velký důraz. Naopak kyseliny polyenové jsou pro naše zdraví prospěšné. Složení mastných kyselin jednotlivých výrobků, které bývá většinou uvedeno na obale, bychom proto při nákupu měli pozorně sledovat.

Jak jsme testovali?

Většina testovaných vzorků měla tradiční složení, jeden vzorek byl „high oleic“ odrůda (Country Life Bio) a jeden vzorek je směsí obou (Naše Bio). Trans-mastné kyseliny, které vznikají v malé míře při rafinaci olejů, tvořily nutričně nevýznamných 0,2 – 1,2 %, u olejů panenských byla stanovena jen stopová množství. Obsah vitaminu E v poměrně úzkém rozpětí  470 – 740 mg/kg odpovídá literárním údajům i deklaracím na etiketách jednotlivých vzorků. Příjemným překvapením je, že obsah vitaminu E v rafinovaných vzorcích není nižší než v testovaných panenských olejích.

V rostlinných olejích může být přítomna i řada látek kontaminujících jako důsledek chemizace zemědělství (rezidua pesticidů) nebo znečištěného životního prostředí.  Tyto látky ale rafinace zčásti odstraní. Naopak rafinací vznikají procesní kontaminanty – estery 3-MCPD a glycidolu s mastnými kyselinami. Legislativa jejich množství prozatím  neupravuje, ale jejich obsah lze omezit šetrným vedením rafinačního procesu. Jejich obsah jsme do testu vybrali jako marker kvality rafinace – čím nižší je jejich obsah, tím lépe. Velkou výhodu mají samozřejmě panenské oleje, které tyto látky vůbec neobsahují.

Poslední laboratorně sledovaný parametr – peroxidové číslo  –  ukazuje na množství peroxidově vázaného kyslíku v tuku. Čím je hodnota vyšší, tím je olej žluklejší. Legislativa s výjimkou olivových olejů nestanovuje jeho maximální hodnotu, ale obecné doporučení říká, že by neměla přesahovat  10 mekv./kg. Od této hodnoty již spotřebitel začíná vnímat žluklost. Tento údaj spotřebitel z etikety samozřejmě nezjistí, protože se v průběhu skladování mění. Jak ale test ukázal, vzorky vesměs v tomto parametru vyhovovaly, i když se mezi nimi vyskytly rozdíly.

olej2

 

 

Jak olej skladovat?

V původních obalech je inertní atmosféra, která brání oxidaci oleje. Po otevření lze žluknutí oleje zpomalit dodržením několika zásad. Olej je nutné skladovat v uzavřené láhvi, která obsahuje minimum vzduchu. Olej by neměl být vystaven vysokým teplotám a především světlu. Díky světlu olej výrazně rychleji podléhá zkáze a žlukne.

 

Senzorické testování

Tři vzorky slunečnicových nerafinovaných olejů lisovaných za studena (Emile Noel, Brändle Vita, Country life Bio) a vzorek získaný ze semen bio slunečnice výhradně mechanickými prostředky (Naše Bio) byly hodnoceny také senzoricky. Zatímco rafinovaný slunečnicový olej má neutrální chuť a vůni, pro oleje lisované za studena je typická chuť i vůně po surovině s tóny oříšků. Naši konzumenti však nejsou na slunečnicovou chuť a vůni zvyklí a nevnímají ji vždy pozitivně, což ovlivnilo hodnocení. Vzorek Emile Noel  měl velmi výraznou slunečnicovou chuť i vůni, což některým hodnotitelům nebylo příjemné, a proto dostal nejhorší hodnocení. Naopak vzorek Naše Bio měl velmi málo výraznou, téměř neutrální chuť i vůni, blížil se spíše rafinovaným olejům, což hodnotitelé hodnotili z hlediska příjemnosti nejlépe. Z hlediska žluklosti bylo hodnocení opět ovlivněno intenzitou slunečnicové chuti, kterou někteří hodnotitelé považovali za vadu přičítanou žluklosti. Nejlépe byl tedy v tomto parametru opět hodnocen vzorek Naše Bio.

Označování olejů

Označení na etiketách představuje hlavní informaci pro spotřebitele, podle které se orientuje při nákupu. V označování olejů nebyly nalezeny významné nedostatky. Všichni výrobci uvádějí základní povinné údaje – název výrobku, provozovatele potravinářského podniku, šarži, množství, trvanlivost, podmínky skladování, složení, v případě nutričního tvrzení i tabulku nutričních hodnot a případné doporučení pro spotřebitele o použití. U několika vzorků nebyla uvedena šarže, výrobek by se mohl identifikovat podle data spotřeby, ale tento způsob není příliš vhodný, legislativa požaduje k identifikovatelnosti uvést jasně definovanou šarži. V několika případech byly údaje špatně čitelné kvůli velikosti písma nebo nedostatečnému kontrastu písma a pozadí. Zavádějícím tvrzením uvádějícím spotřebitele v omyl je doporučení ke smažení. Slunečnicový olej není vzhledem k vysokému podílu polynenasycených mastných kyselin, které snadno podléhají oxidaci, vhodný k  dlouhodobému nebo opakovanému smažení (např. do fritéz).

Vzorky v testu jsou seřazeny sestupně podle hodnoty linolové kyseliny.

Název výrobku  Slunečnicový olej 100% přírodní bez konzervantů
Druh výrobku neuvedeno
Země původu EU
Výrobce distributor: KFD Prešov
Cena za 1 litr 39,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,52
glycidyl estery (mg/kg) 0,51
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  2,1
Vitamin E (mg/kg) 631
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 10,8
Olejová kyselina (%) 23,6
Linolová kyselina (%) 64,4
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,2

 

o1

Název výrobku  S-budget Slunečnicový olej
Druh výrobku rostlinný olej jednodruhový
Země původu EU
Výrobce prodávající: SPAR
Cena za 1 litr 29,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,39
glycidyl estery (mg/kg) pod mezí detekce
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  2,8
Vitamin E (mg/kg) 645
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,0
Olejová kyselina (%) 23,9
Linolová kyselina (%) 63,9
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,2

2

Název výrobku  Mina Sunflower oil
Druh výrobku slunečnicový olej
Země původu neuvedeno
Výrobce Palma Group Bratislava
Cena za 1 litr 44,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,52
glycidyl estery (mg/kg) pod mezí detekce
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  4,4
Vitamin E (mg/kg) 472
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,5
Olejová kyselina (%) 22,6
Linolová kyselina (%) 63,5
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 1,2

3

Název výrobku  Frisan Slunečnicový olej
Druh výrobku neuvedeno
Země původu EU
Výrobce vyrobeno pro Normu
Cena za 1 litr 34,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,2
glycidyl estery (mg/kg) 0,59
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  3,8
Vitamin E (mg/kg) 566
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,5
Olejová kyselina (%) 23,7
Linolová kyselina (%) 63,3
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,4

4

 

Název výrobku  Emile Noel Olej slunečnicový BIO
Druh výrobku z prvního lisování za studena
Země původu Francie
Výrobce dovozce a distributor: Country Life
Cena za 1 litr 204,00 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) pod mezí detekce
glycidyl estery (mg/kg) pod mezí detekce
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  6
Vitamin E (mg/kg) 741
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 12,1
Olejová kyselina (%) 23,7
Linolová kyselina (%) 63,0
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,1

 

5

Název výrobku  Golden Royal Slunečnicový olej Premium 100% Quality
Druh výrobku neuvedeno
Země původu EU
Výrobce distributor: KFD Prešov
Cena za 1 litr 49,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,67
glycidyl estery (mg/kg) 0,52
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  3
Vitamin E (mg/kg) 634
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 10,7
Olejová kyselina (%) 25,5
Linolová kyselina (%) 62,5
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,3

6

Název výrobku  Brändle Vita slunečnicový olej
Druh výrobku lisovaný za studena nerafinovaný s přírodním vitaminem E
Země původu neuvedeno
Výrobce P. Brändle Olejový mlýn
Cena za 1 litr 119,80 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) pod mezí detekce
glycidyl estery (mg/kg) pod mezí detekce
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  3,4
Vitamin E (mg/kg) 659
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,2
Olejová kyselina (%) 25,8
Linolová kyselina (%) 61,5
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,1

 

7

Název výrobku  Majola
Druh výrobku olej slunečnicový, rafinovaný, dezodorovaný, vymrzlý, třída "P"
Země původu Ukrajina
Výrobce Olijar
Cena za 1 litr                                                    39,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 2,52
glycidyl estery (mg/kg) 0,53
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  1,6
Vitamin E (mg/kg) 658
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,5
Olejová kyselina (%) 26,9
Linolová kyselina (%) 60,2
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,4

7 ETIKETA NEVYHOVĚLA LEGISLATIVĚ!

Název výrobku  Lukana Slunečnicový olej
Druh výrobku rostlinný jedlý olej jednodruhový
Země původu ČR
Výrobce Usti Oils Praha
Cena za 1 litr 49,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,77
glycidyl estery (mg/kg) 0,55
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  2,2
Vitamin E (mg/kg) 710
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,2
Olejová kyselina (%) 28,0
Linolová kyselina (%) 59,4
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,3

olej

Název výrobku  Aureol Slunečnicový olej
Druh výrobku rostlinný jedlý olej jednodruhový slunečnicový
Země původu neuvedeno
Výrobce Usti Oils Praha 
Cena za 1 litr 31,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,54
glycidyl estery (mg/kg) pod mezí detekce
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  0,6
Vitamin E (mg/kg) 523
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,3
Olejová kyselina (%) 27,5
Linolová kyselina (%) 59,4
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,6

 

10

 

Název výrobku  Vegetol Gold jednodruhový rostlinný olej
Druh výrobku rostlinný jedlý olej jednodruhový obohacený vitaminem A a E
Země původu ČR
Výrobce Usti Oils Praha 
Cena za 1 litr 73,20 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,47
glycidyl estery (mg/kg) 0,48
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  2,1
Vitamin E (mg/kg) 718
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,1
Olejová kyselina (%) 28,2
Linolová kyselina (%) 59,2
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,3

11

Název výrobku  Korrekt Slunečnicový olej
Druh výrobku rostlinný jedlý olej jednodruhový
Země původu Maďarsko
Výrobce vyrobeno pro Globus
Cena za 1 litr 28,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,26
glycidyl estery (mg/kg) 0,47
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  1,2
Vitamin E (mg/kg) 580
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,4
Olejová kyselina (%) 28,8
Linolová kyselina (%) 58,2
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,5

12

Název výrobku  Vitae d´oro
Druh výrobku Jedlý olej rostlinný, jednodruhový, slunečnicový
Země původu Maďarsko
Výrobce prodávající: Kaufland
Cena za 1 litr 34,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,45
glycidyl estery (mg/kg) 0,63
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  0,9
Vitamin E (mg/kg) 589
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,4
Olejová kyselina (%) 29,0
Linolová kyselina (%) 58,1
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,4

13

Název výrobku  Promienna Jedlý olej slunečnicový
Druh výrobku jedlý olej rostlinný jednodruhový, slunečnicový
Země původu neuvedeno
Výrobce Lidl
Cena za 1 litr 34,90 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 0,46
glycidyl estery (mg/kg) 0,47
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  2
Vitamin E (mg/kg) 587
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 11,6
Olejová kyselina (%) 29,3
Linolová kyselina (%) 57,3
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,5

14

Název výrobku  Naše Bio Slunečnicový olej
Druh výrobku jemný slunečnicový olej z 1. lisování
Země původu Rakousko
Výrobce prodávající: Billa
Cena za 1 litr 129,80 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) 1,76
glycidyl estery (mg/kg) 0,35
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  1,8
Vitamin E (mg/kg) 572
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 10,2
Olejová kyselina (%) 41,4
Linolová kyselina (%) 46,6
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,2

15

Název výrobku  Country Life Olej slunečnicový BIO
Druh výrobku olej panenský za studena lisovaný
Země původu Slovenská republika
Výrobce vyrobeno pro Country life
Cena za 1 litr 210,00 Kč
3-MCPD estery (mg/kg) pod mezí detekce
glycidyl estery (mg/kg) pod mezí detekce
Peroxidové číslo (mekv. O2/kg)  4,9
Vitamin E (mg/kg) 576
Obsah nasycených mastných kyselin celkem (%) 8,3
Olejová kyselina (%) 82,1
Linolová kyselina (%) 8,5
Trans isomery mastných kyselin celkem (%) 0,0

 

16

 

 

 

 

 

 

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Jsou bio jogurty lepší než klasické? ODPOVĚĎ V TESTU!

13.08.2021 | Český trh s biopotravinami neustále roste. Geometrickou řadou tak přirozeně přibývají i výrobci, kteří do „nákupních košíků“ českých spotřebitelů přispívají rozšiřující se paletou bio výrobků. Na skupinu bio výrobků zaměřil v posledních měsících pozornost i CZ TEST, konkrétně na neochucené bio jogurty. Nakoupili jsme 12 vzorků, podrobili je laboratorním analýzám i senzorickému testování… a tady jsou výsledky.

Test plísňových sýrů: Český výrobek obsadil druhé místo

09.08.2021 | Plísňové sýry jsou mezi spotřebiteli velmi oblíbené, a to nejen v letních měsících. Proto jsme v běžné tržní síti nakoupili třináct vzorků, nechali je senzoricky otestovat odborné hodnotitele a samozřejmě také poslali do laboratoře, abychom zjistili, zda se dostávají zdravotně nezávadné výrobky i od výrobce k prodejci a dále ke koncovým zákazníkům. A tady jsou výsledky.

JAK JSME NA TOM S KVALITOU MÁSLA? TEST VÁS PŘEKVAPÍ

08.02.2022 | Označení máslo může nést pouze výrobek, který obsahuje nejméně 80 % (mléčného) tuku. Obsah tzv. netuků (např. laktózy, mléčných bílkovin, minerálních látek) bývá přibližně do 2 % a normovaný obsah vody je maximálně 16 %. V případě výrobků s nižším obsahem tuku je na trhu „máslo tříčtvrtětučné“ (s 60–62 % tuku, též ho lze označit jako „máslo se sníženým obsahem tuku“), popř. „máslo polotučné“, které má 39–41 % tuku. S těmito výrobky se však zákazník setkává spíše zřídka.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.