PK ČR A MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ PODEPSALI DEKLARACI KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

PK ČR A MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ PODEPSALI DEKLARACI KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

26.08.2022 Jana Čiháková

V rámci zahajovacího dne mezinárodního agrosalonu Země živitelka byla podepsána Deklarace ke zdravému životnímu stylu mezi Potravinářskou komorou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Deklaraci podepsala prezidentka PK ČR Dana Večeřová a náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, které se stále vyvíjejí. Cílem Deklarace je odborná spolupráce mezi státní správou a výrobci potravin v rámci konkrétních dobrovolných závazků.

Zdravotní stav české populace není dobrý. Z dlouhodobého hlediska jsou hlavními důvody špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu a stres. Spotřebitelé se velmi často potýkají s obezitou a dalšími civilizačními chorobami. Podle Eurostatu se v Česku délka zdravého dožití za posledních 50 let takřka nezměnila, spíše stagnuje.

„Mezi rizikové chování patří zvýšená konzumace alkoholu, kouření, nesprávné stravovací návyky a zanedbávání primární prevence. Ukazuje se, že nesprávné stravovací návyky jsou jednou z příčin více než čtvrtiny všech úmrtí v České republice a potřebu změny stravovacích návyků si uvědomuje stále více Čechů, “ zdůraznila hlavní hygienička Pavla Svrčinová, „jsem proto velmi ráda, že můžeme takto spolupracovat s potravinářským průmyslem a pozitivně ovlivnit zdravotní stav české populace,“ doplnila náměstkyně Svrčinová.

ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

„Je nutné výrazně posílit zodpovědnost za vlastní zdraví u každého z nás. Všichni musíme věnovat dostatek pozornosti vzdělávání široké veřejnosti, včetně té odborné o správných stravovacích návycích a motivovat je k aktivnímu životnímu stylu. Podporuji a propaguji zodpovědný přístup jedince a potravinářského průmyslu, kdy dochází k aktivní ochraně zdraví a péče o životní styl, a to například ve formě absolvování preventivních prohlídek či konzumování kvalitních potravin,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Potravinářská komora ČR realizuje mnoho aktivit a projektů, které pomáhají spotřebitelům více se orientovat ve správném životním stylu a výběru potravin. PK ČR pomáhá výrobcům zlepšovat složení potravin a jejich označování na obalech, formuluje dobrovolné závazky potravinářů, podporuje inovace a reformulace potravin formou soutěží, vydává publikace a organizuje semináře pro širokou laickou veřejnost a další,“ vysvětluje prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

„Snažíme se edukovat i dětskou populaci formou projektu V rytmu zdraví, který mohou učitelé zapojit do své výuky na základních školách. Naší ambicí je tento projekt rozšířit,“ doplnila Hana Langrová, předsedkyně Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny a Potravinářské komoře ČR.

LEPŠÍ POTRAVINY 

Deklarace ke zdravému životnímu stylu je závazkem potravinářského průmyslu vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Tyto aktivity budeme průběžně doplňovat, aktualizovat a vyhodnocovat a výsledky sdílet s resortem Ministerstva zdravotnictví ČR, médii a odbornou i laickou veřejností. Výsledky za minulé období jsou velmi slibné, například výrobci minerálních vod snížili obsah cukru v nápojích o bezmála 10 %,  v masném průmyslu došlo a stále dochází ke snižování obsahu soli v masných výrobcích a uzeninách a obecně dochází ke zlepšování výživové hodnoty jednotlivých potravin.

Podepsaná Deklarace ke zdravému životnímu stylu rozvíjí původní deklaraci, podepsanou v lednu 2018 a navazuje tak na strategii Zdraví 2030, která vychází z dříve formulovaných strategických úkolů dokumentu Zdraví 2020.

 

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

SKYR, ANEBO BÍLÝ JOGURT? USNADNÍME VÁM ROZHODOVÁNÍ

31.05.2023 | U klasických bílých jogurtů se obsah bílkovin pohybuje kolem 3 až 4 gramů/100 ml. Někteří výrobci mohou obsah bílkovin navyšovat přidáním mléčné bílkoviny. Právě obsah bílkovin je hlavním ukazatelem, ve kterém se klasické bílé jogurty odlišují od skyru. Právě ten jejich množstvím bezesporu vyniká.

KRÁSNO LETOS SLAVÍ 30. VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ

30.05.2023 | Historie rodinného podniku sahá až do roku 1855, kdy Valašský rod Pilčíků započal svou cestu v řeznickém řemeslu. Majitel firmy MP Krásno Karel Pilčík zastupuje již pátou generaci řezníků. Své nadšení a zkušenosti, které zdědil především od svého otce a strýce, dál předává i svým dětem - synovi Karlovi mladšímu a dceři Pavlíně, kteří se zapojili do rodinné tradice a pokračují v jejím zachování.

MASO DENNĚ NA TALÍŘI? PRO 50 % ČECHŮ ANO

09.05.2023 | Přes 54 procent Čechů jí maso téměř každý den, 33 procent jeden až dvakrát týdně. Méně než jednou týdně ho jí pět procent lidí a 1,5 procenta nejí maso vůbec. Naopak 6,6 procent lidí v Česku jí maso několikrát denně. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Danone o stravovacích návycích v ČR.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.