KŘUPAVÉ TYČINKY ZLOMILA DEKLARACE NA OBALU

KŘUPAVÉ TYČINKY ZLOMILA DEKLARACE NA OBALU

29.05.2024 Jan Pivoňka

Zdálo by se, že mezi tyčinkami nemohou být rozdíly v kvalitě, ovšem opak je pravdou. Tes- tování, které provedli odbor- níci na senzorickou analýzu ve spolupráci s Potravinářskou komorou a akreditovanou la- boratoří, prokázal pochybení Vhned u čtyř výrobků...

V rámci testu trvanlivých tyčinek jsme se odborní hodnotitelé zaměřili na tři důležité oblasti: senzorické vlastnosti, složení a výživové hodnoty a dále laboratorní kontrolu plnění kvalitativních znaků. A jak si vedly zakoupené vzorky? Překvapivě ne zcela bez problémů...

Přísné oko i chuťové pohárky poroty

Cílem senzorického zkoušení bylo přiblížit spotřebitelům co nejvíce vlastnosti jednotlivých výrobků zařazených do tes- tu a zároveň otestovat jejich přijatelnost. Hodnocení se zúčastnilo 10 vyškolených hodnotitelů, kteří samostatně testovali 12 (pro hodnotitele neznámých) vzorků trvanlivých tyčinek. Hodnotitelé se přitom zaměřili na základní hodnocení vzhledu (tenké, tlusté, louhované, sypané...), chuti (slaná, nahořklá, pálivá...), textury (křehká, křupavá, měkká, tvrdá...), barvy (tmavá, světlá, bledá...), anebo vůně (intenzivní, silná, střední, slabá, neznatelná). Násled- ně vzorky seřadily dle osobní preference a udělili jim známky od jedné do pěti, přičemž byl uplatněn postup školního znám- kování – tedy 1 nejlepší, 5 nejhorší.

Z výsledků diskuze vyplynulo, že nebyl zjištěn nesoulad v hodnocení hodnotite- lů a závěrem můžeme odpovědně říci, že výrobky byly velmi dobré kvality a žádný z testovaných výrobků nevykazoval žádné závažné vady. Při testování preferencí nebyla v rámci panelu prokázána významná preference pro žádný druh tyčinek, a proto činí váha výsledků senzorického zkou- šení na celkové známce pouze 20 %.

Obávané trans-kyseliny

Všechny testované vzorky byly zaslány i do akreditované laboratoře k přezkoumání shody deklarovaných hodnot o obsahu tuku, nasycených mastných kyselin a soli. Zároveň byla sledována přítomnost transmastných kyselin, které však nebyly ani v jednom z výrobků zjištěné v množství přesahujících limit detekce. Ve čtyřech případech byl zjištěný nesoulad mezi údaji v tabulce výživových hodnot a laboratorním testem. Ve všech případech šlo o testování obsahu tuku a nasycených mastných kyselin. Vzhledem ke skutečnosti, že obsah tuku byl zároveň jedním z parametrů hodnoce- ných v rámci známkování, byly do tohoto hodnocení uvažovány hodnoty zjištěné v laboratoři. Nevyhovujícím vzorkům bylo sníženo hodnocení za výsledky laboratorního zkoušení, které se na celkové známce propsalo rovněž 20% váhou.

Tuky pod drobnohledem

Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé tyčinky jsou vyráběny různými techno- logiemi, některé jsou kypřené biologicky jiné s přidáním kypřícího prášku, některé jsou louhované a jiné jen nativní, je po- měrně náročné provést objektivní srovnání. Pro hodnocení jsme si proto vybrali typ použitého tuku. Lépe byly hodnoceny výrobky na bázi rostlinných olejů než na bázi palmového tuku a rovněž pozitivně bylo hodnoceno použití tradičního sádla. Lépe byly hodnoceny výrobky s vyšším obsahem tuku a nižším obsahem soli. Složení výrobku a výživové hodnoty se na celkovém hodnocení promítalo 60 %.

Bez závad? Ne tak docela

Žádné z tyčinek zařazených do testu nevykazovaly vady, které by měly být důvodem pro zhoršení hodnocení. Mezi členy senzorického panelu se těšily všechny výrobky dobré oblibě a nečinili mezi nimi významné rozdíly. Čtyři výrobky neměly správně de- klarované výživové hodnoty. Byli mezi nimi i výrobky označené ČCN. Tyto výrobce PK požádá o vyjádření a uvedení značení do souladu.


Mohlo by vás zajímat

KONEC TVARŮŽKŮ V ČECHÁCH? KDEPAK! A.W. CHCE INVESTOVAT DO VÝROBY

10.06.2024 | Společnost A.W., která v Lošticích na Šumpersku vyrábí olomoucké tvarůžky, plánuje v příštích čtyřech letech investovat až 700 milionů korun do stavby nové továrny. Firma díky této investici zvýší svoji výrobní kapacitu o 70 procent, a pokryje tak rostoucí poptávku po zrajícím sýru s nezaměnitelným aroma.

NEJVĚTŠÍ TESTOVÁNÍ KLOBÁS V HISTORII: NAJDETE I SVOU OBLÍBENOU!

22.12.2023 | Klobásy patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším masným výrobkům, které jsou rozšířeny prakticky po celém světě. Kde přesně klobásy vznikly, a kdo je poprvé vyrobil, se nám už asi zjistit nepodaří. Dnes víme, že je znali již starověcí Sumerové, Řekové i Římané a jejich původ sahá ještě dále před tyto civilizace. Důvodem výroby klobás bylo zřejmě prodloužení trvanlivosti masa a zlepšení jeho senzorických vlastností.

SEZÓNA GRILOVÁNÍ ZAČALA... ZNÁTE ZÁSADNÍ ZÁSADU, KTERÁ CHRÁNÍ PŘED BAKTERIEMI?

07.06.2024 | Při grilování masa je třeba používat čerstvé suroviny, které byly uchovávané v chladu, a maso dostatečně dlouho tepelně upravovat. Naopak při příliš vysokých teplotách mohou vznikat nežádoucí chemické látky s karcinogenními účinky. Na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví (MZd) to řekl Matyáš Fošum pověřený funkcí hlavního hygienika.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

202406a

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.