Jan Stibal: Nenechte se opít cenou vepřového z Polska. Je závadné!

Jan Stibal: Nenechte se opít cenou vepřového z Polska. Je závadné!

11.10.2021 Jana Čiháková

Česká televize dne 7.října 2021 informovala o tom, že veterináři nařídili řetězci Lidl stáhnout z prodeje skoro 17,5 tuny vepřového mletého masa z Polska. Zjistili totiž šedesátkrát překročený limit pro antibiotika.  Svaz chovatelů prasat neustále informuje veřejnost o bezpečnosti českého vepřového. Zákazníci však stále slyší zejména na cenu produktu a upřednostňují ji před kvalitou. Bohužel je třeba konstatovat, že do České republiky se dováží přibližně polovina potřebného vepřového masa. Většina z tohoto objemu je dovážena ze zemí s výrazně vyšší spotřebu antibiotik - ze Španělska, Polska a Německa.

Českým chovatelům se díky dlouhodobé intenzivní práci a nemalým investicím podařilo výrazně snížit spotřebu antibiotik. Česká republika patří proto dnes mezi země s podprůměrnou spotřebou. Vypovídá o tom mimo jiné i skutečnost, že v průběhu loňského roku Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) provedla, v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci, bezmála 93 000 vyšetření. Sledován byl především obsah reziduí a kontaminantů. Výsledky jsou velmi dobré. Podíl nevyhovujících nálezů byl jen 0,05 %. Jak z informací ČT 24 vyplývá, vzorek byl (podle firmy, která maso zpracovala) zachycen v rámci pravidelných kontrol. Jedná se o první nález antibiotik v historii těchto testů. Další odběry podnik provádí nad rámec legislativních povinností. Firma dodala, že je v roli poškozeného a zahájila právní kroky vůči dodavateli masa. 

Přísné kontroly

„Celý systém od předepisování léčiv, přes jejich aplikaci až po kontroly je u nás u nastaven velmi přísně a jak je v ČR zvykem dohled je naprosto nekompromisní. Díky tomu u nás neproběhl žádný skandál se zakázanými látkami, jako jsou antibiotika, hormony nebo dioxiny. Veškeré předpisy a nařízení, které musejí naši chovatelé dodržet jsou nejen velmi náročné, ale navíc finančně nákladné. Ocenit tuto snahu může každý z nás tím, že si vybere maso pocházející právě z tuzemského chovu,“ uvedl Ing. Josef Luka, předseda Svazu chovatelů prasat z.s.

České vepřové maso je díky práci chovatelů, veterinářů i státního dozoru naprosto bezpečné. Škoda, že spotřebitelé neslyší na holá fakta, ze kterých vyplývá, že spotřeba antibiotik v českých chovech neustále klesá. Maso i zvířata jsou pod neustálým veterinárním dohledem, je tedy téměř vyloučeno, aby se na pulty obchodů dostalo maso závadné.

Text: Jan Stibal, Svaz chvatelů prasat, foto shutterstock 

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

KVALITA JÍDLA NA DĚTSKÝCH TÁBORECH? PAŠTIKA A LANČMÍT JSOU PASÉ

09.08.2022 | Pokud posíláte děti na letní tábory, asi je to s vědomím toho, že si tam nebudou užívat luxusu pětihvězdičkového hotelu a „nařachaných“ švédských stolů. To ale neznamená, že by děti neměly právo jíst na táboře vyváženě a v souladu s tím, co radí například i odborníci na dětskou stravu, což je vzhledem k jejich zvýšené aktivitě nejen žádoucí, ale i nutné!

NEJHORŠÍ ZA 5 LET! V LEDNU SE ZAVÍRALY PROVOZY KVŮLI ŠPÍNĚ

04.02.2022 | Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) důrazně apeluje na provozovatele, aby nepodceňovali průběžnou údržbu provozoven a dodržování hygienických předpisů. Výsledky kontrol SZPI za leden 2022 ukazují, že inspektoři byli nuceni na místě uzavřít celkem 21 provozoven právě pro závažná porušení hygienických předpisů.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST POTRAVIN! VLÁDA SCHVÁLILA 83 OPATŘENÍ

16.03.2022 | Vláda na dnešním jednání podle ministerstva zemědělství schválila 83 opatření, která mají do roku 2030 přispět k posílení bezpečnosti potravin a výživy v České republice. Jde o preventivní kroky, které mají zajistit, aby potraviny na trhu nepředstavovaly zdravotní riziko, spotřebitel měl při výběru možnost volby a dostatek informací nebo aby se směrem k veřejnosti uskutečňovala zdravotní osvěta a prevence nemocí. Resort zemědělství to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.