Jan Stibal: Nenechte se opít cenou vepřového z Polska. Je závadné!

Jan Stibal: Nenechte se opít cenou vepřového z Polska. Je závadné!

11.10.2021 Jana Čiháková

Česká televize dne 7.října 2021 informovala o tom, že veterináři nařídili řetězci Lidl stáhnout z prodeje skoro 17,5 tuny vepřového mletého masa z Polska. Zjistili totiž šedesátkrát překročený limit pro antibiotika.  Svaz chovatelů prasat neustále informuje veřejnost o bezpečnosti českého vepřového. Zákazníci však stále slyší zejména na cenu produktu a upřednostňují ji před kvalitou. Bohužel je třeba konstatovat, že do České republiky se dováží přibližně polovina potřebného vepřového masa. Většina z tohoto objemu je dovážena ze zemí s výrazně vyšší spotřebu antibiotik - ze Španělska, Polska a Německa.

Českým chovatelům se díky dlouhodobé intenzivní práci a nemalým investicím podařilo výrazně snížit spotřebu antibiotik. Česká republika patří proto dnes mezi země s podprůměrnou spotřebou. Vypovídá o tom mimo jiné i skutečnost, že v průběhu loňského roku Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) provedla, v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci, bezmála 93 000 vyšetření. Sledován byl především obsah reziduí a kontaminantů. Výsledky jsou velmi dobré. Podíl nevyhovujících nálezů byl jen 0,05 %. Jak z informací ČT 24 vyplývá, vzorek byl (podle firmy, která maso zpracovala) zachycen v rámci pravidelných kontrol. Jedná se o první nález antibiotik v historii těchto testů. Další odběry podnik provádí nad rámec legislativních povinností. Firma dodala, že je v roli poškozeného a zahájila právní kroky vůči dodavateli masa. 

Přísné kontroly

„Celý systém od předepisování léčiv, přes jejich aplikaci až po kontroly je u nás u nastaven velmi přísně a jak je v ČR zvykem dohled je naprosto nekompromisní. Díky tomu u nás neproběhl žádný skandál se zakázanými látkami, jako jsou antibiotika, hormony nebo dioxiny. Veškeré předpisy a nařízení, které musejí naši chovatelé dodržet jsou nejen velmi náročné, ale navíc finančně nákladné. Ocenit tuto snahu může každý z nás tím, že si vybere maso pocházející právě z tuzemského chovu,“ uvedl Ing. Josef Luka, předseda Svazu chovatelů prasat z.s.

České vepřové maso je díky práci chovatelů, veterinářů i státního dozoru naprosto bezpečné. Škoda, že spotřebitelé neslyší na holá fakta, ze kterých vyplývá, že spotřeba antibiotik v českých chovech neustále klesá. Maso i zvířata jsou pod neustálým veterinárním dohledem, je tedy téměř vyloučeno, aby se na pulty obchodů dostalo maso závadné.

Text: Jan Stibal, Svaz chvatelů prasat, foto shutterstock 

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

PAVEL BERKY: SKVĚLÉ JÍDLO SE DÁ UVAŘIT I SE STOVKOU V KAPSE

17.01.2022 | Pavel není jen návrhář, nebo kuchař. Je to balzám na duši. Jeho životní energie je nebezpečně chytlavá a jeho pohled na svět neskutečně pokorný. Jestli teď řeknu, že je jednou z osobností, které nemohou minout Vaše srdce, je to pravda. Finalista Master Chef Česko z roku 2020 nenabízí talent a souhru chutí, nabízí sebe, svou duši a svoje přesvědčení. A to se Vám nepřejí!

ZAMĚŘTE SVOU POZORNOST NA OCENĚNÉ POTRAVINY!

19.01.2022 | Potravinářská komora ČR již od roku 2014 vyhlašuje „Cenu Potravinářské komory o nej- lepší potravinářský inovativní výrobek“ a to pro všechny potravinářské komodity.

Na tyto rozinky si nechte zajít chuť

23.11.2021 | Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila na trhu závadné rozinky, v balení 500 g, s označením data minimální trvanlivosti do 25/03/2022, výrobce: ENCINGER SK s.r.o, Jadranská 13, 841 01 Bratislava, Slovensko, země původu: Írán.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajdětě si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách BILLA, PENNY MARKET a KAUFLAND a na vybraných novinových stáncích sítě Valmont