Co jsou éčka zač?

Co jsou éčka zač?

10.06.2016 Redakce

Přídatné látky neboli éčka jsou dlouhodobě vděčným mediálním tématem a terčem kritiky ze strany odborné i laické veřejnosti. Jsou však skutečně tak škodlivá či minimálně kontroverzní? Je důležité si uvědomit, že žádný hon na čarodějnice není na místě.

Jediné smysluplné dělení je na éčka povolená a nepovolená. Pokud je nějaká přídatná látka shledána škodlivou do té míry, že by mohla být pro konzumenta potraviny nebezpečná, je za podpory celé řady studií zakázána. Jako éčka se označují i látky čistě přírodního původu, například kyselina citronová, a obsahují je tedy i obecně doporučované potraviny jako ovoce či zelenina. Démonizace éček proto není v žádném případě na místě. A jaké jsou nejčastější otázky ohledně přídatných látek?

1. Co to jsou éčka?

Potravinářské přídatné látky jsou látky, které se zpravidla nepoužívají samostatně, ani jako potravina či charakteristická potravní přísada, ale přidávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy, nebo jejich vedlejší produkty, stávají či mohou stát součástí potraviny.

2. Mohou výrobci potravin používat jakékoli potravinářské přídatné látky?

NE. Pro každou přídatnou látku jsou právními předpisy stanoveny druhy potravin, včetně potravin určených pro zvláštní výživu, do kterých lze přídatnou látku přidávat, a podmínky jejího použití.

3. Musejí být potravinářské přídatné látky uvedeny na obale potravin?

ANO. Přídatná látka obsažená v potravině musí být vždy uvedena ve složení potraviny. Na obale potravin se uvede vedle názvu přídatné látky, nebo označení přídatné látky číselným kódem, také kategorie (konzervant, barvivo, emulgátor atd.). Tato povinnost vyplývá přímo ze zákona o potravinách a vyhlášky o způsobu označování potravin.

4. Může výrobce zatajit ve svém výrobku obsah přídatných látek?

ANO. Vystavuje se ale riziku uložení finanční sankce a povinnosti stáhnout výrobek z oběhu. SZPI se při kontrolách soustředí zejména na správné označení potravin a většina českých výrobců si nedovolí porušovat platné právní předpisy. Pokud se objevují obavy z potravin, ve kterých se nacházejí nepovolené přídatné látky, pak se ve většině případů jedná o potraviny ze třetích zemí.

5. Do kterých potravin se naopak potravinářské přídatné látky přidávat nesmějí?

a) do nezpracovaných potravin

b) do medu

c) do neemulgovaného tuku a oleje

d) do másla

e) do plnotučného, polotučného a odtučněného mléka, pasterovaného nebo sterilovaného, včetně ošetřeného vysokou teplotou, a smetany

f) do neochucených kysaných mléčných výrobků s živou kulturou

g) do přírodních minerálních vod a balených pramenitých vod

h) do kávy, s výjimkou ochucené instantní kávy, a kávových extraktů

i) do nearomatizovaného čaje

j) do cukru

k) do sušených těstovin kromě bezlepkových těstovin nebo těstovin určených pro hypoproteinové těstoviny

l) do neochuceného podmáslí s výjimkou sterilovaného podmáslí

6. Existuje seznam zdraví škodlivých potravinářských přídatných látek?

NE. Platné právní předpisy stanoví pouze seznam povolených přídatných látek, které mohou být do potravin zcela legálně přidávány. Žádný právní předpis neřeší škodlivost či zdravotní závadnost přídatných látek. Všechny povolené přídatné látky jsou při použití v konkrétních povolených limitech do konkrétních potravin zdraví neškodné. Zároveň žádný právní předpis neřeší škodlivost kombinací několika přídatných látek. Zásadně platí pravidlo střídmé konzumace jakékoli potraviny. Pokud jsou přídatné látky použity v souladu s platnými předpisy, nepředstavují pro spotřebitele významné zdravotní riziko.

7. Existuje orgán, který přezkoumává podmínky pro použití jednotlivých přídatných látek?

ANO. Tímto orgánem je Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Vzhledem k tomu, že první předpisy EU týkající se bezpečnosti potravin mají poměrně široký vědecký a technický základ, byla vytvořena instituce, jejímž úkolem je posílit systém vědecké podpory a reflektovat požadavky související právě s bezpečností potravin.

8. Může dojít k tomu, že bude nějaká přídatná látka zakázána?

ANO. Na základě nových vědeckých poznatků (tj. odbornými studiemi) EFSA přezkoumá podmínky pro použití dané přídatné látky a pokud dospěje k závěru, že existují obavy z rizika pro lidské zdraví, vydá odborné stanovisko, v němž svoje závěry shrne. Evropská komise pak může zareagovat tím, že iniciuje změny odpovídajících právních předpisů.

9. Může naopak dojít k tomu, že bude rozšířen seznam přídatných látek?

ANO. Podmínkou je, aby taková látka prošla přísným hodnocením zdravotní nezávadnosti. Kód E zavedla EU pro přídatné látky, které byly podrobně zhodnoceny na základě toxikologických studií a jsou v povolených dávkách, které jsou bezpečné pro zdraví konzumentů. Takto byl v nedávné době seznam povolených přídatných látek rozšířen například o glykosidy stévie jako nového sladidla (E960).

10. Existují webové stránky, kde lze nalézt objektivní informace o přídatných látkách?

ANO. Jedná se o stránky pod záštitou ministerstva zemědělství: www.bezpecnostpotravin.cz, www.viscojis.cz.

Připravila Kateřina Bendlová, zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz, foto shutterstock

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Soukromý investor chce v Brně oprášit slávu nejslavnějšího sládka

23.05.2018 | Soukromý investor chce v Brně oprášit slávu patrně nejslavnějšího sládka české historie. Za více než 20 milionů korun opraví v centru bývalý městský pivovar, kde proslulý sládek František Ondřej Poupě do své smrti v roce 1805 působil.

Brusel rekonstruuje a modernizuje smažírny brambůrků

25.05.2018 | V zemi, kde je kornout s hranolky králem a majonéza královnou, se může zdát zásah do tradičních belgických smažíren této pochoutky riskantní.

Oblíbenou pochoutkou v SAE je během ramadánu medovník

26.05.2018 | Obyvatelé Spojených arabských emirátů si zamilovali medovník, a to natolik, že jeden obchodní řetězec v průběhu muslimského postního měsíce ramadánu denně prodá 3000 těchto dortů z medových plátů a sladkého krému.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.