Chystáte se na nákup kapříka? A toto víte?

Chystáte se na nákup kapříka? A toto víte?

15.12.2020 Jana Čiháková

Vánoce tu nejsou poprvé, přesto se velké procento spotřebitelů stále dopouští zásadních chyb. Proč raději udělat jiný „dobrý“ skutek, než pustit zpět do vody kapra, čeho si všímat na stánku nebo proč si raději rybu nechat usmrtit v místě prodeje?

Vánoční čas je tradičně zaslíbený stresu, zvlášť pro dozorové orgány. Četnost kontrol prodeje, stejně jako podmínek zacházení s živými zvířaty se totiž mnohonásobně zvyšuje. Pochybení se počítají na stovky a bohužel nejde vždy jen o malé prohřešky. A to ještě nejsou započítána všechna pochybení spotřebitelů, ať už vědomá či nevědomá, která nikdo nehlídá… 

Kapr jako dobrý přivýdělek

Rok, co rok vzbuzují bouřlivé diskuse například venkovní prodeje kaprů. Státní veterinární správu zaměstnává nejen kontrola administrativních úkonů, ale i samotné počínání prodejců na stánku. Ti musí být k prodeji předně přihlášeni. Nejpozději týden před zahájením prodeje je nezbytné, aby provozovatel oznámil datum a polohu, kde bude prodej realizovat. K nahlášení již několik let slouží formulář, který je dostupný online na stránkách Státní veterinární správy (SVS). „Přestože se nesplnění nahlašovací povinnosti může zdát někomu pouhou formalitou či zbytečnou byrokratickou zátěží, není tomu tak. Právě na základě těchto hlášení totiž SVS plánuje a následně každoročně provádí kontroly prodejců. Nenahlášení prodejci se tak mohou vyhnout kontrole a tím mimo jiné ohrozit zdraví nakupujících,“ upozorňuje Petr Vorlíček ze SVS.

 Prodejní místo určené k sezónnímu prodeji živých ryb musí být vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách. Prodejce je povinen zajistit co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace, odpadní voda se nesmí roztékat v ulici a okolí místa prodeje, porcovací pult musí být omyvatelný, též musí být řádně dezinfikován. Pod porcovacím pultem by měli inspektoři najít vždy nepropustnou, uzavíratelnou a označenou nádobu na vedlejší živočišné produkty (živočišné odpady).

Bez utrpení (platí i pro spotřebitele)

Podle předpisů na ochranu zvířat a péče o jejich pohodu (zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání) musí prodejce rybám zajistit vhodné podmínky, aby nebyly vystavovány stresu, hladu, nemoci, případně nedostatku místa, kdy hrozí poranění a udušení. Podle organizace za práva zvířat Vánoce bez násilí to ale není samozřejmostí. Stačí se podívat na jejich stránky, kam lidé vkládají videa a fotky „z ulice“, kde je vidno, že ryby prokazatelně trpí.

Pochybení jsou zaznamenávána i v procesu usmrcení ryby. Prodejce musí používat jen povolené náčiní. I způsob porážky je přesně definován. Porážení ryb vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení, které zaručí ztrátu vnímání a zamezí bolesti po celou dobu vykrvování. Omráčení se provádí silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy přetětím žaberních oblouků nebo a přerušením míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou.  

Jen zbytečné utrpení

Přestože se při prodeji kaprů dochází obecně ke zlepšování podmínek, loňské kontroly odhalily, že v deseti případech se vyskytla porušení v oblasti zásad welfare při prodeji a manipulaci s rybami. „Mezi vážná porušení legislativy patřil například případ, kdy prodejce v Moravskoslezském kraji kapry usmrcoval v rozporu s legislativou. Ryby nebyly bezprostředně po vytažení z kádě s vodou omráčeny a vykrveny, byly zhruba 15 minut uloženy v přepravkách a až potom došlo k jejich usmrcení. Protože tímto došlo k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, předala SVS podnět obci s rozšířenou působností, která s chovatelem povede správní řízení o pokutě,“ informoval Petr Vorlíček. 

Další a další nehumánní zacházení má na svědomí český spotřebitel, který si často kupuje živou rybu jako náhradu hračky pro děti, které ji do poslední chvíle mučí ve vaně, případně spotřebitel zachránce, který se nechává zahřát dobrým pocitem zadostiučinění, když si kapra koupí za účelem navrácení svobody, ale zpět do vody vrací polomrtvou, potlučenou, vyhladovělou a přidušenou rybu, která beztak ve vodě nepřežije většinou ani do druhého dne.

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

VE SKOTSKU NA ZÁMKU OBJEVILI POKLAD: NEJSTARŠÍ WHISKY SVĚTA

28.09.2023 | Zhruba čtyři desítky lahví whisky, které se loni našly na zámku Blair Castle ve Skotsku, jsou nejspíš nejstarší dochovanou whisky na světě. Historické bádání a datování pomocí uhlíkové metody ukázaly, že destilát zřejmě pochází z 30. let 19. století a že se možná na zámku podával i v době, kdy ho v roce 1844 navštívila královna Viktorie se svým manželem, princem Albertem, napsal server BBC.

TESTOVALI JSME CHLÉB A NAŠLI TEN NEJLEPŠÍ!

22.09.2023 | Konkurence, rivalita a z toho vyplývající snaha být co nejlepší a nejúspěšnější na trhu, se nevyhýbá ani pekařům. Objektivní srovnání kvality chleba se tak stalo výzvou pro Svaz pekařů a cukrářů v ČR, který pravidelně pořádá národní soutěž Chléb roku. Do ní se může přihlásit každá pekárna, bez ohledu na to, jestli je členem cechu nebo nikoliv, zda jde o průmyslovou nebo řemeslnou pekárnu. Novinkou letošního ročníku je účast obchodních řetězců, jejichž provozy splňují definici pekárny (Albert, Globus, Tesco). A jak dopadlo klání nejlepších z nejlepších?

CENY POTRAVIN V RUKOU MINISTRA? KDE JE PRAVDA?

25.09.2023 | V souvislosti s rostoucími (nebo i v současné době mírně klesajícími) cenami potravin se většina spotřebitelské veřejnosti včetně našich politiků domnívá, že na vývoj cen potravin má zásadní vliv politika našeho Ministerstva zemědělství (MZe). Tak tomu ale tak docela není – vlastně ani nemůže…

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.